De Wijkraad

Wijkvereniging De Sprengen is een vereniging van bewoners van de wijk De Sprengen in Apeldoorn; zij behartigt de belangen van onze wijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wie er in het bestuur van de wijkvereniging zitten kunt u lezen op:
www.wijkraaddesprengen.nl/de-wijkraad/bestuur/.

Op 2 april 2023 had de vereniging 542 leden.

De wijkvereniging De Sprengen komt voort uit de wijkvereniging Sprengenbos die op 13 januari 1988 werd opgericht. Aanleiding voor de oprichting waren de parkeerproblemen rond de Belastingkantoren. Later hebben de activiteiten van de wijkvereniging zich verbreed. In het jubileumboek, dat we in 2013 uitbrachten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, kunt u meer lezen over de geschiedenis van de wijkvereniging.

Tot 1 januari 2021 werd onze vereniging door de gemeente Apeldoorn officieel erkend als wijkraad op grond van de Verordening dorps- en wijkraden 2009 en daarmee als vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk in kwesties die de belangen van de wijk raken. Op genoemde datum is deze verordening ingetrokken en vervangen door een regeling die de ondersteuning beoogt van alle (groepen) inwoners van een wijk, die zich meer dan incidenteel inzetten voor de belangen van die wijk. Daarbij gaat het dus niet meer alleen om de wijkraden. Die groepen, dus ook de wijkraad, worden door de gemeente beschouwd als vanzelfsprekende gesprekspartners van de gemeente en worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Daarmee is er voor de wijkraad niet zoveel veranderd zij het, dat ook andere groepen bewoners zich kunnen melden.

Het bestuur van de wijkvereniging is tevens het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Zie verder

De Wijkraad De Wijkraad

Website, ook voor uw berichten

Op zaterdag 18 april 2015 in De Wijkraad

Deze website is van de wijkraad, maar ook voor de wijk. Heb je een bericht dat van belang is voor de wijk? Mail die dan aan de wijkraad! Voor het plaatsen van berichten zijn er wel een aantal

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Mariëlle Kloosterman in bestuur benoemd

Op woensdag 8 april 2015 in De Wijkraad

Afgelopen jaarvergadering is Mariëlle Kloosterman benoemd  als bestuurslid van wijkraad De Sprengen. Haar rol in de wijkraad is het zoeken naar de behoefte aan ondersteuning of informatie op het gebied van zorg en welzijn. Die ondersteuning

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Van harte welkom op de openbare jaarvergadering

Op woensdag 1 april 2015 in De Wijkraad

Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare jaarvergadering, welke wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur,

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Nieuw kandidaatbestuurslid

Op woensdag 28 januari 2015 in De Wijkraad

Na Peter Julsing heeft nu ook Mariëlle Kloosterman zich kandidaat gesteld voor het bestuur van de wijkraad. Het bestuur draagt beide kandidaten van harte voor op de aanstaande openbare jaarvergadering op 7 april. Mariëlle zal zich

Lees verder »
Stadsdeel Noordwest Stadsdeel Noordwest

Nieuwe stadsdeelmanager

Op dinsdag 1 april 2014 in Stadsdeel Noordwest

  Met ingang van 1 september 2023 heeft het stadsdeel Noordwest een nieuwe gebiedsmanager. Na ruim 9 jaar onze gebiedsmanager te zijn geweest heeft Wim Bergink het stokje overgedragen aan Corine Kapenga. Al vanaf 2007

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max