De Wijkraad

Wijkvereniging De Sprengen is een vereniging van bewoners van de wijk De Sprengen in Apeldoorn en zij behartigt de belangen van onze wijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in onze statuten en ons huishoudelijk reglement. Wie er in het bestuur van de wijkvereniging zitten kunt u lezen op een aparte pagina. Op 1 januari 2015 had de vereniging 384 leden.

De wijkvereniging De Sprengen komt voort uit de wijkvereniging Sprengenbos die op 13 januari 1988 werd opgericht. Aanleiding voor de oprichting waren de parkeerproblemen rond de Belastingkantoren. Naderhand hebben de activiteiten van de wijkvereniging zich verbreed. In het jubileumboek dat we in ons jubileumjaar 2013 uitbrachten kunt u meer lezen over de geschiedenis van de wijkvereniging

De gemeente Apeldoorn beschouwt onze vereniging als representatief voor de inwoners van onze wijk en heeft onze vereniging de status van wijkraad gegeven. Vandaar dat we in de wandelgangen altijd spreken over wijkraad De Sprengen. De instelling van dorps- en wijkraden is vastgelegd in de Verordening dorps- en wijkraden 2009 van de gemeente Apeldoorn. De taken en bevoegdheden van een wijkraad zijn:

  1. gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleidsvoornemens die het algemeen belang in het dorp of de wijk beïnvloeden.
  2. communicatieve taken als intermediair naar de inwoners in het werkgebied.
  3. betrokkenheid bij ontwikkelingen in het werkgebied en bij beleidsprocessen in het werkgebied.
  4. betrokkenheid bij de Stadsdeelaanpak.

Het bestuur van de wijkvereniging is tevens het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Op deze pagina vindt u ook informatie over:

De Wijkraad De Wijkraad

Update: Cor Bouman koninklijk onderscheiden – de video

Op woensdag 22 april 2015 in De Wijkraad

Dinsdagavond 7 april is op de openbare jaarvergadering Cor Bouman bij zijn terugtreden uit het bestuur van de wijkraad koninklijk onderscheiden. Hij ontving de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Olaf Prinsen voor zijn verdiensten voor

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Website, ook voor uw berichten

Op zaterdag 18 april 2015 in De Wijkraad

Deze website is van de wijkraad, maar ook voor de wijk. Heb je een bericht dat van belang is voor de wijk? Mail die dan aan de wijkraad! Voor het plaatsen van berichten zijn er wel een aantal

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Mariëlle Kloosterman in bestuur benoemd

Op woensdag 8 april 2015 in De Wijkraad

Afgelopen jaarvergadering is Mariëlle Kloosterman benoemd  als bestuurslid van wijkraad De Sprengen. Haar rol in de wijkraad is het zoeken naar de behoefte aan ondersteuning of informatie op het gebied van zorg en welzijn. Die ondersteuning

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Van harte welkom op de openbare jaarvergadering

Op woensdag 1 april 2015 in De Wijkraad

Het bestuur van Wijkraad De Sprengen nodigt u uit voor de openbare jaarvergadering, welke wordt gehouden op dinsdag 7 april 2015 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143. De vergadering begint om 20.00 uur,

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Nieuw kandidaatbestuurslid

Op woensdag 28 januari 2015 in De Wijkraad

Na Peter Julsing heeft nu ook Mariëlle Kloosterman zich kandidaat gesteld voor het bestuur van de wijkraad. Het bestuur draagt beide kandidaten van harte voor op de aanstaande openbare jaarvergadering op 7 april. Mariëlle zal zich

Lees verder »
Copyright © 2021 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max