Buurtbemiddeling

Sinds enkele jaren kunnen wijkbewoners bij problemen met buren waar zij zelf na overleg met hun buren geen oplossing voor hebben kunnen vinden bemiddeling inroepen bij Wisselwerk-Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling, altijd in de buurt!

Iedereen heeft baat bij een goede relatie met de buren. Helaas is dat niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat buren overlast van elkaar ondervinden. Bijvoorbeeld door de muziek die te hard staat, de honden die blaffen of overhangende planten en struiken. Kleine irritaties, maar die wel grote invloed hebben op het woongenot en de relatie met de buren. Voor die kleine buren irritaties is Bureau Buurtbemiddeling.

Getrainde bemiddelaars gaan in gesprek met beide partijen en hopen tot een gedragen en gezamenlijke oplossing te komen.

buurtbemiddeling.wisselwerk

“Een oudere vrouw heeft regelmatig last van de muziek van de bovenburen. Overdag heeft zij daar geen problemen mee, maar mevrouw gaat vroeg naar bed en kan door de muziek soms niet in slaap komen. Na 2 intakegesprekken en een bemiddelingsgesprek met Bureau Buurtbemiddeling spreken de buren af dat er na 21.00 uur alleen muziek geluisterd wordt met een koptelefoon. Na de terugkoppeling 8 weken later zijn beide buren nog erg tevreden met het resultaat.”

Na aanmelding zal Buurtbemiddeling eerst een afspraak maken met de meldende partij om kennis te maken en diens kant van het verhaal te horen. Vervolgens gaan de twee bemiddelaars ook op bezoek bij de buren. Als beide partijen daar toe bereid zijn gaan de buren, onder leiding van de bemiddelaars, met elkaar in gesprek. Dat gebeurt altijd op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een buurt- of wijkcentrum. Wilt u een kwestie met uw buren bespreken en heeft u daar hulp bij nodig?

Contact opnemen

Dat kan met Bureau Buurtbemiddeling op 088-7846464 of via buurtbemiddeling.nu/nieuws/.
U kunt vragen naar projectcoördinator Monique Linthorst.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max