Jaarvergaderingen

Datum

4 april 2018


5 april 2017

5 april 2016

7 april 2015

Agenda

Notulen

Actieplan

Jaarverslag

Ieder jaar stelt de wijkraad een activiteitenplan op.

Hierin worden een aantal verwachtingen voor het jaar beschreven en wat de plannen zijn.
Ook wordt de subsidietoekenning door de gemeente gedaan op basis van het activiteitenplan.

Copyright © 2019 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max