Jaarvergaderingen

Datum

8 april 2024

4 april 2023

april 2022 online

maart 2021 online

3 april 2019

4 april 2018


5 april 2017

5 april 2016

7 april 2015

Ieder jaar stelt de wijkraad een activiteitenplan op.

Hierin worden een aantal verwachtingen voor het jaar beschreven en wat de plannen zijn.
Ook wordt de subsidietoekenning door de gemeente gedaan op basis van het activiteitenplan.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max