Jaarvergaderingen

Datum

Online Maart 2021

3 april 2019

4 april 2018


5 april 2017

5 april 2016

7 april 2015

Actieplan

Jaarverslag

Ieder jaar stelt de wijkraad een activiteitenplan op.

Hierin worden een aantal verwachtingen voor het jaar beschreven en wat de plannen zijn.
Ook wordt de subsidietoekenning door de gemeente gedaan op basis van het activiteitenplan.

Copyright © 2023 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max