Handhaving en toezicht

THOR bereikbaar via telefoonnummer 14 055 of e-mail thor@apeldoorn.nl

Boete of  bekeuring

Medewerkers van het team Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente Apeldoorn zien erop toe dat de stad schoon, leefbaar en veilig blijft. Als het nodig is bekeuren ze mensen die bijvoorbeeld afval op straat gooien of hun auto op groenstroken parkeren.
Hoe hoog deze bekeuring is ziet u op : Bekeuringen gemeente Apeldoorn

Handhaving en toezicht: wie doet wat?

De afgelopen jaren is een groot aantal handhavende en toezichthoudende taken van de politie overgegaan naar het team Toezicht, Handhaving in de Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente.
Dit team verzorgt het toezicht op de openbare ruimte, met als doel zorgen voor een schoon, heel en veiliger Apeldoorn. Wat valt daar allemaal onder? De milieupolitie controleert onder andere op het illegaal plaatsen of dumpen van afval, wildplassen, wild plakken van posters en te vroeg afsteken van vuurwerk. De hondencontroleurs op het aangelijnd lopen van honden en het opruimen van hondenpoep door baasjes. Daarnaast zijn er de marktmeesters die de gang van zaken op de markten in goede banen leiden en de handhavers van bijzondere wetten. Deze laatste controleren onder andere de evenementen en de uitstallingen en terrassen. Tot slot maken de algemene toezichthouders nog deel uit van het team. Zij bevorderen de algemene orde en de veiligheid, o.a. door op te treden optreden als fietsen onveilig zijn gestald. Deze toezichthouders houden ook een oogje in het zeil als uw woning verlaten is tijdens uw vakantie.

Parkeercontrole en bijtincidenten

Het afgelopen jaar heeft team THOR er nieuwe taken bij gekregen. Allereerst het controleren in gebieden met vergunningparkeren en betaald parkeren. Alle overige parkeerzaken worden afgehandeld door de politie. Daarnaast handelt THOR nu in nauwe samenwerking met de politie bijtincidenten met honden af. Er is een coördinatiepunt dat alle meldingen van bijtincidenten centraliseert en afhandelt. THOR is daarbij intermediair tussen slachtoffers, eigenaren van honden en verzekeringsmaatschappijen. Daar waar nodig kan THOR het college van burgemeester en wethouders voorstellen de betrokken hond als gevaarlijk aan te wijzen en de eigenaar een aanlijn-, muilkorf- en identificatiegebod voor zijn hond op te leggen.

Waarvoor naar de politie?

Ziet u vandalisme en vernielingen op straat gebeuren of hebt u overlast van hangjongeren of nachtelijke geluidsoverlast door de horeca, dan kunt u contact opnemen met de politie. De politie controleert en bekeurt in de avonduren ook op wildplassen, in samenwerking met team THOR.

Graffiti

Voor het verwijderen van graffiti kunt u terecht bij de Buitenlijn.  Graffiti op panden van particulieren, winkels of elektriciteitskastjes van NUON kunnen niet door de gemeente worden verwijderd.

THOR bereikbaar via telefoonnummer 14 055 of e-mail thor@apeldoorn.nl

 

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max