Evenementen

Aanvragen evenementenvergunning

Ondernemers of inwoners die plannen hebben voor het organiseren van een evenement kunnen snel en eenvoudig een digitaal aanvraagformulier invullen.
Op www.apeldoorn.nl/evenementen staat een checklist waaruit duidelijk wordt of het evenement dat de aanvrager wil organiseren wel of niet vergunningvrij is. Blijkt een evenement niet vergunningvrij te zijn, dan kan de aanvrager meteen doorgaan met het invullen van de aanvraag. In principe zijn met deze nieuwe werkwijze pen, papier, enveloppe en postzegel niet meer nodig, tenzij nog aanvullend bijlagen ingestuurd moeten worden. Het digitaal insturen van bijlagen kan eventueel ook digitaal.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning is de DigiD van de aanvrager nodig. Bedrijven gebruiken een inlognummer van het bedrijvenloket Apeldoorn. Dit inlognummer is aan te vragen via de afdeling Economische Zaken van de gemeente. Het aanvragen van dit nummer is éénmalig. Meer informatie over deze aanvraag is te vinden op de website.

Handboek grote evenementen

In samenspraak met de VVV Apeldoorn en Stichting Apeldoorn Promotie heeft de gemeente een ‘Handboek grote evenementen’ samengesteld. Daarin is alle informatie verzameld die organisatoren van grote en middelgrote evenementen nodig hebben bij de voorbereidingen. De vergunningaanvraag, voorschriften en aandachtspunten, zoals openbare orde en veiligheid, verkeer, gezondheid en hygiëne, milieu en geluid en nog veel meer informatie is op praktische wijze bijeengebracht en beschikbaar gemaakt. Het handboek is beschikbaar op www.apeldoorn.nl/evenementen. Vergunningen moeten tijdig en compleet aangevraagd worden:

  • grote evenementen minimaal 3 maanden van tevoren
  • middelgrote evenementen 8 weken van tevoren
  • kleine evenementen die niet zijn vrijgesteld, 3 weken van tevoren
Copyright © 2019 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max