Buitenlijn

Leefbaarheid - BuitenlijnVoor het melden van problemen op het gebied van wegen, groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen enzovoorts, kunt u bellen naar nummer 14055.
U kunt ook klachten over overlast van honden melden, dus ook voor bijvoorbeeld over honden die buiten een hondenuitlaatplaats los lopen.

De buitenlijn is bereikbaar op het  op werkdagen van 08:00 uur tot 17:30 uur. U kunt uw klacht ook  per e-mail sturen. Van meldingen per e-mail krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de gemeente.

Copyright © 2022 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max