Redactie Wijknieuws

hoofdredacteur

VACATURE

Info via info@wijkraaddesprengen.nl of 055 3556571

redacteur

VACATURE

Info via info@wijkraaddesprengen.nl of 055 3556571

Marco Lindhout

redacteur

Middenlaan 25
7314 GD  Apeldoorn

marco.lindhout@wijkraaddesprengen.nl

Joyce Snel

medewerker Wijknieuws

Bosweg 69
7314 HB  Apeldoorn 

joyce.snel@wijkraaddesprengen.nl


 

Vormgeving

Qno Grafische Vormgeving, Apeldoorn

 

 

Druk

Dijkgraaf-Rijsdorp, Apeldoorn

 

 

Verspreiding

Scoutinggroep Jagermeester Johan Bentinck (JJB), Apeldoorn
& Olivier Boekhold

Copyright © 2019 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max