Lid worden

Wijkvereniging De Sprengen behartigt de belangen van de wijk De Sprengen. Ze is door de gemeente erkent als wijkraad; als representatieve organisatie voor de wijk en daarmee als aanspreekpunt voor onderwerpen die wijk aangaan. Het lidmaatschap van de wijkvereniging staat open voor alle bewoners van de wijk De Sprengen.

Uw lidmaatschap:

  • onderstreept de vertegenwoordigende functie van de wijkvereniging als wijkraad;
  • geeft u stemrecht op de ledenvergaderingen;
  • is tot slot een morele steun in de rug voor de vrijwilligers die binnen de vereniging/wijkraad actief zijn.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u het werk van de vereniging.

In ons werk maken wij dankbaar gebruik van signalen van bewoners in de wijk.
Verder ondersteunt de wijkraad initiatieven van bewoners met raad en daad.

Langs vier kanalen houdt de wijkvereniging u op de hoogte van wat er speelt binnen de wijk:

  • via ons Wijknieuws dat vier maal per jaar verschijnt en huis-aan-huis wordt bezorgd
  • via onze website: wijkraaddesprengen.nl
  • via onze e-mailnieuwsbrief
  • via www.nextdoor.nl een buurtapp die kan zorgen voor meer samenhang en verbinding in de wijk

Aan het lidmaatschap van de wijkvereniging zijn geen kosten verbonden.

Ja, ik meld mij aan als lid van vereniging De Sprengen!

Naam

Geboortedatum

Adres

Telefoon

E-mail

Opmerkingen

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max