De Wijkraad

Wijkvereniging De Sprengen is een vereniging van bewoners van de wijk De Sprengen in Apeldoorn; zij behartigt de belangen van onze wijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wie er in het bestuur van de wijkvereniging zitten kunt u lezen op:
www.wijkraaddesprengen.nl/de-wijkraad/bestuur/.

Op 1 januari 2021 had de vereniging 518 leden.

De wijkvereniging De Sprengen komt voort uit de wijkvereniging Sprengenbos die op 13 januari 1988 werd opgericht. Aanleiding voor de oprichting waren de parkeerproblemen rond de Belastingkantoren. Later hebben de activiteiten van de wijkvereniging zich verbreed. In het jubileumboek, dat we in 2013 uitbrachten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, kunt u meer lezen over de geschiedenis van de wijkvereniging.

Tot 1 januari 2021 werd onze vereniging door de gemeente Apeldoorn officieel erkend als wijkraad op grond van de Verordening dorps- en wijkraden 2009 en daarmee als vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk in kwesties die de belangen van de wijk raken. Op genoemde datum is deze verordening ingetrokken en vervangen door een regeling die de ondersteuning beoogt van alle (groepen) inwoners van een wijk, die zich meer dan incidenteel inzetten voor de belangen van die wijk. Daarbij gaat het dus niet meer alleen om de wijkraden. Die groepen, dus ook de wijkraad, worden door de gemeente beschouwd als vanzelfsprekende gesprekspartners van de gemeente en worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Daarmee is er voor de wijkraad niet zoveel veranderd zij het, dat ook andere groepen bewoners zich kunnen melden.

Het bestuur van de wijkvereniging is tevens het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Zie verder

De Wijkraad De Wijkraad

De Wijkraad in Coronatijd

Op vrijdag 19 maart 2021 in De Wijkraad

Evenals in 2020 zal het ook dit jaar niet mogelijk zijn onze jaarvergadering doorgang te laten vinden.
We leggen daarom de besluiten, die altijd op die vergaderingen genomen worden, op een alternatieve manier aan u voor.

Lees verder »
Stadsdeel Noordwest Stadsdeel Noordwest

Digitaal contact met de wijkwethouder

Op vrijdag 22 mei 2020 in Stadsdeel Noordwest

Er gebeurt in deze tijd heel veel niet in stadsdeel Noordwest. Evenementen gaan niet door en ook de jaarvergaderingen van uw wijkraden moesten geannuleerd worden. Maar dat betekent niet dat we nu helemaal stilzitten.

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Uitzending gemist?

Op donderdag 5 december 2019 in De Wijkraad

Op 23 november was Wijkraad de Sprengen te gast bij RTV Apeldoorn. U kunt hier op uw gemak de uitzending nog eens terugluisteren.

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Redactieleden gezocht!

Op donderdag 20 december 2018 in De Wijkraad

Wijknieuws en website: ook voor uw kopij
Het Wijknieuws en de website zijn niet alleen voor de wijkraad, maar ook voor de wijkbewoners.
Heeft u een artikel, een idee of wilt u iets schrijven? Wij zoeken een redacteur .

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Privacy verklaring

Op vrijdag 26 oktober 2018 in De Wijkraad

De wijkraad De Sprengen verwerkt persoonsgegevens. Het is van belang daarover duidelijk en transparant te communiceren. In deze privacy verklaring geven wij daarom antwoord op de belangrijkste vragen daarover. De wijkraad De Sprengen is juridisch gezien een vereniging.

Lees verder »
Copyright © 2023 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max