De Wijkraad

Wijkvereniging De Sprengen is een vereniging van bewoners van de wijk De Sprengen in Apeldoorn; zij behartigt de belangen van onze wijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wie er in het bestuur van de wijkvereniging zitten kunt u lezen op:
www.wijkraaddesprengen.nl/de-wijkraad/bestuur/.

Op 1 januari 2021 had de vereniging 518 leden.

De wijkvereniging De Sprengen komt voort uit de wijkvereniging Sprengenbos die op 13 januari 1988 werd opgericht. Aanleiding voor de oprichting waren de parkeerproblemen rond de Belastingkantoren. Later hebben de activiteiten van de wijkvereniging zich verbreed. In het jubileumboek, dat we in 2013 uitbrachten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, kunt u meer lezen over de geschiedenis van de wijkvereniging.

Tot 1 januari 2021 werd onze vereniging door de gemeente Apeldoorn officieel erkend als wijkraad op grond van de Verordening dorps- en wijkraden 2009 en daarmee als vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk in kwesties die de belangen van de wijk raken. Op genoemde datum is deze verordening ingetrokken en vervangen door een regeling die de ondersteuning beoogt van alle (groepen) inwoners van een wijk, die zich meer dan incidenteel inzetten voor de belangen van die wijk. Daarbij gaat het dus niet meer alleen om de wijkraden. Die groepen, dus ook de wijkraad, worden door de gemeente beschouwd als vanzelfsprekende gesprekspartners van de gemeente en worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Daarmee is er voor de wijkraad niet zoveel veranderd zij het, dat ook andere groepen bewoners zich kunnen melden.

Het bestuur van de wijkvereniging is tevens het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Zie verder

Stadsdeel Noordwest Stadsdeel Noordwest

Nieuwe stadsdeelmanager

Op dinsdag 1 april 2014 in Stadsdeel Noordwest

Met ingang van 1 april 2014 heeft het stadsdeel Noordwest een nieuwe stadsdeelmanager.  Na 5 jaar onze stadsdeelmanager te zijn geweest draagt José Cvetanovicz het stokje over aan Wim Bergink. Wim was hiervoor stadsdeelmanager van het

Lees verder »
De Wijkraad De Wijkraad

Subsidie wijkraden

Op donderdag 30 juni 2011 in De Wijkraad

Zoals bekend ontvangen de dorps- en wijkraden jaarlijks een subsidie van de gemeente Apeldoorn ter dekking van de door het bestuur gemaakte kosten zoals kosten secretariaat, telefoon en internet, huisvestingskosten, drukkosten Wijknieuws, etc.etc. Daarnaast worden inkomsten

Lees verder »
Copyright © 2023 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max