Subsidie wijkraden

Op donderdag 30 juni 2011 in De Wijkraad

Zoals bekend ontvangen de dorps- en wijkraden jaarlijks een subsidie van de gemeente Apeldoorn ter dekking van de door het bestuur gemaakte kosten zoals kosten secretariaat, telefoon en internet, huisvestingskosten, drukkosten Wijknieuws, etc.etc. Daarnaast worden inkomsten

Lees verder »