Subsidie wijkraden

Zoals bekend ontvangen de dorps- en wijkraden jaarlijks een subsidie van de gemeente Apeldoorn ter dekking van de door het bestuur gemaakte kosten zoals kosten secretariaat, telefoon en internet, huisvestingskosten, drukkosten Wijknieuws, etc.etc. Daarnaast worden inkomsten behaald uit advertenties.

De gemeente Apeldoorn zal de komende jaren vergaande bezuiningingen moeten doorvoeren. Lange tijd liet het zich aanzien dat dit niet voor de subsidie dorps- en wijkraden zou gelden. Op 19 mei 2011, kwam voor ons geheel onverwacht, de mededeling dat ook voor de dorps- en wijkraden een korting oplopend tot 20% in 2014 zou gaan gelden. Daarop werd door het Bestuur het voortouw genomen om te komen tot een “Inspraakreactie”. Gaandeweg sloten zich steeds meer dorps- en wijkraden hierbij aan. Uiteindelijk werd door de penningmeester, mede namens 16 van de de 23 dorps- en wijkraden, op 9 juni de inspraak verzorgd. Tijdens de PMA sloten zich nog 2 dorps- en wijkraden zich bij de inspraak aan. Tijdens en na de PMA bleek dat er bij raadsleden nog wat vragen waren welke wij met onze brief van 15 juni 2011 hebben beantwoord. Voor de brief 15 juni met daarbij gevoegd de inspraakreactie van 9 juni klik dan hier. Op 30 juni 2011 viel in de PMA de beslissing, op de subsidie voor de dorps- en wijkraden wordt geen verlaging toegepast!

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max