Stadsdeel Noordwest

De gemeente Apeldoorn is onderverdeeld in stadsdelen. De Sprengen valt in het stadsdeel Noordwest, evenals de wijken Brink en Orden, Berg en Bos, De Naald, Kerschoten en De Parken. Elk stadsdeel heeft een eigen stadsdeelwethouder, een stadsdeelmanager en een stadsdeelbeheerder.

De stadsdeelwethouder is bestuurlijk verantwoordelijk voor het stadsdeel, de stadsdeelmanager is de spin in het web in de relatie tussen stadsdeelbewoners, -bedrijven en de gemeente. De stadsdeelbeheerder is verantwoordelijk voor de buitenruimte (in jargon: groen, grijs en blauw) van het stadsdeel.

Voor Noordwest zijn deze rollen als volgt verdeeld:

  • stadsdeelwethouder: Mark Sandmann
  • stadsdeelmanager: Wim Bergink
  • stadsdeelbeheerder: Jeanette van Dijk

Stadsdeelplatform

De wijkraden in een stadsdeel komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar op het stadsdeelplatform om zaken die het stadsdeel betreffen te bespreken. Afwisselend is het platform groot en klein. Aan het kleine platform nemen alleen gemeenteambtenaren en de wijkraden deel. Bij het grote platform komen daar nog de politie, welzijnsorganisaties en woningcorporaties bij en dikwijls ook de stadsdeelwethouder.

Toekomstagenda / stadsdeelplan

Een van de dingen die het stadsdeelplatform doet is het opstellen van een toekomstagenda. In een toekomstagenda benoemen bewoners en bedrijven de onderwerpen die naar hun mening in hun stadsdeel prioriteit verdienen. Toekomstagenda’s helpen de gemeente, welzijnsorganisaties woningcorporaties en politie om prioriteiten in hun activiteiten stellen.
De huidige toekomstagenda 2013-2016 is in het voorjaar van 2012 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Aan de basis van de toekomstagenda ligt de enquête rond de jaarwisseling 2011-2012 is gehouden onder de bewoners van ons stadsdeel.

Als antwoord op de toekomstagenda stelt de gemeente een stadsdeelplan op. Daarin benoemt zij welke activiteiten zij gaat ondernemen om tegemoet te komen aan de prioriteiten uit de toekomstagenda. Nu is het stadsdeelplan 2013-2014 van kracht.

Copyright © 2018 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max