Wijkbeheer

Samen werken aan een prachtige schone wijk

Een buurt, een wijk of een dorpskern staat nooit stil. Ze veranderen. Bewoners gaan trouwen, krijgen kinderen, gaan verhuizen. Al deze mensen hebben verschillende behoeften, verlangens en belangen. De gemeente doet haar best om hier rekening mee te houden door van elke wijk een prettige, leefbare omgeving te maken. Het dagelijks schoon, heel en veilig houden van openbare ruimte hoort daarbij.

Wijkgerichte aanpak

De gemeente Apeldoorn is veel te groot om alle parken, groenstroken, wegen en paden vanuit één locatie te beheren. Vandaar dat de gemeente is opgedeeld in zes makkelijk beheersbare gebieden: vijf stadsdelen en de dorpen.
Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt zoveel mogelijk plaats vanuit deze stadsdelen. Hiermee wil de gemeente bereiken dat de afstand tussen inwoners en gemeente zo klein mogelijk blijft. Vanuit vier locaties in de stad houden de wijkteams zich bezig met alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van onder andere plantsoenen, wegen en paden, hondenuitlaatplaatsen, bermen, speelvoorzieningen, het riool en de straatverlichting. De wijkteams werken met een planning die af en toe flink verandert door de weeromstandigheden.

Seizoenswerkzaamheden

Naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn er seizoensgebonden werkzaamheden:

  • De herfst is begonnen. Het bladgroen wordt afgebroken, er ontstaan prachtige herfstkleuren. De wijkteams starten in november met het verwijderen van bladafval van de straten en paden. U kunt de gemeente natuurlijk ook helpen bij het opruimen van het bladafval door het blad voor uw deur en oprit in uw groene container te gooien. Het laten legen van de groene container is in Apeldoorn gratis.
  • De winter doet denken aan warme chocolademelk of een warme dikke trui. Muts op en genieten van het prachtige winterse landschap. Het doet ook denken aan gladde wegen, stapvoets rijdende auto’s, schuivende fietsers en voorzichtig lopende voetgangers. De gemeente Apeldoorn wil de hinder in tijden van vorst en sneeuw zoveel mogelijk beperken, door onder meer preventief te strooien op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes. Dat wil zeggen dat de gemeente al gaat strooien als verwacht wordt dat wegen glad worden en dus nog voordat het daadwerkelijk glad is.
  • In de winterperiode zijn de wijkteams ook druk met snoei- en dunningswerkzaamheden in bossen en groenvoorzieningen. In het voorjaar wordt het groen weer opgeknapt en op sommige plekken wordt de beplanting vervangen. Ook het onkruid wordt aangepakt.
  • Tijdens de zomer wordt de omgeving verder opgeknapt en wordt er geschoffeld. Zo zijn de wijkteams gedurende het hele jaar hard aan het werk om Apeldoorn schoon, veilig en heel te houden.

Uw aanspreekpunt in de wijk

Elke wijk heeft een aanspreekpunt. Theo Prins is uw wijkbeheerder: Mijn collega’s en ik proberen bij meldingen bewoners op te zoeken. Vragen worden duidelijker als je ze ter plekke bespreekt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bewoners meedenken over hun wijk. Dat lijkt ons niet meer dan logisch".

Melding

Heeft u een melding over de onderhoud van uw wijk?
Dan kunt u terecht op de website van de Buitenlijn of via telefoonnummer 14 055.
Bewoners en bedrijven kunnen terecht bij de Buitenlijn voor het melden van problemen op het gebied van wegen, groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, enzovoort. Uw meldingen worden in de meeste gevallen behandeld door de wijkteams.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max