Beleid

Privacy verklaring

Beleid Beleid

Anders denken en werken

Op woensdag 14 februari 2018 in Beleid

Bericht uit Wijknieuws 64
Ergens in 2019 verwachten we een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet.

Lees verder »
Beleid Beleid

Hoe de toekomst van het afvalbeleid er in Apeldoorn uit kan zien.

Op zondag 20 november 2016 in Beleid

Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij uitstekende afvalscheiders zijn. Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. Om deze ontwikkeling voort te zetten, komt er

Lees verder »
Beleid Beleid

Apeldoorn 2030

Op dinsdag 1 februari 2011 in Beleid

Meepraten over de toekomst van Apeldoorn? De voorzitter van onze wijkraad heeft in 2011 het initiatief genomen om ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te betrekken bij de opzet van de Structuurvisie. De reden hiervoor

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max