Apeldoorn 2030

Meepraten over de toekomst van Apeldoorn?

De voorzitter van onze wijkraad heeft in 2011 het initiatief genomen om ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te betrekken bij de opzet van de Structuurvisie. De reden hiervoor was “dat de jeugd van nu de toekomst” heeft.
Zijn inspanningen hebben tot een mooi resultaat geleid, zoals u door te klikken op scholierendebat kunt lezen.
Door te klikken op de onderstaande link kunt u een kort fimlpje zien van het afsluitende debat op 31 januari 2012. De voorzitter van onze wijkraad werd daarbij uitgebreid bedankt voor zijn initiatief en grote rol in het welslagen van het scholierendebat. De woorden werden vergezeld van een prachtig boeket. De link voor het filmpje is: http://www.youtube.com/watch?v=XVBqDuWwVtg.  

Wat voorafging:
Waarheen moet het met Apeldoorn? Meer ruimte voor watersport? Met het pontje over van Welgelegen naar de binnenstad? We hebben een plaatje gemaakt met een niet zo waarschijnlijk Apeldoorn om iedereen te prikkelen mee te denken over de toekomst. Want: hoe willen we het wel? En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen zonder regels en kaders en handhavingsdilemma’s?
De Dorps- en wijkraden zijn betrokken geweest bij de voorbereidingen van de Structuurvisie. U kunt hierover meer lezen in het artikel ‘Toekomst als betere buitenstad’. In het koersdocument ‘Apeldoorn Buitenstad’ staan de resultaten van die voorbereidingen.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max