Bestuur

Rob Jerphanion
voorzitter
-----------
Staringlaan 87
7314 LP Apeldoorn
055-3559902
rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtgebieden: ruimtelijkeordening, platform stadsdeel Noordwest.

André Staal
secretaris
-------------
Schuttersweg 61
7314 LD Apeldoorn
055-3556571
andre.staal@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: grijs, groen, blauw

Koos van Elderen
penningmeester

Soerenseweg 53
7314 JE Apeldoorn
055-3556266
koos.vanelderen@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: financiën

Quentin van der Pan
bestuurslid
-----------
Smaragdstraat 19
7314 HE Apeldoorn
06 51477427
quentin@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtsgebied: Social Media

Kandidaatbestuursleden
Kandidaatbestuursleden maken geen deel uit van het bestuur en hebben daarbinnen dus formeel geen stemrecht. Het zijn leden die graag willen toetreden tot het bestuur. Het bestuur zal ze op de eerstvolgende openbare ledenvergadering voordragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden lopen alvast warm door deel te nemen aan bestuursvergaderingen en door soms al wat taken op te pakken.

Copyright © 2021 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max