Bestuur

Rob Jerphanion
voorzitter 
-----------
Bilderdijklaan 1
7314 PA Apeldoorn
055-3559902
rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtgebieden: ruimtelijkeordening, platform stadsdeel Noordwest.

André Staal
secretaris
-------------
Schuttersweg 61
7314 LD Apeldoorn
055-3556571
andre.staal@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: grijs, groen, blauw

Koos van Elderen
penningmeester

Soerenseweg 53
7314 JE Apeldoorn
055-3556266
koos.vanelderen@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: financiën

Mariëlle Kloosterman
bestuurslid
-----------
Planetenlaan 77
7314 KC Apeldoorn
055-3550509
marielle.kloosterman@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: sociaal-maatschappelijke zaken---

Quentin van der Pan
bestuurslid
-----------
Smaragdstraat 19
7314 HE Apeldoorn
06 51477427
quentin@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtsgebied: Social Media

Kandidaatbestuursleden
Kandidaatbestuursleden maken geen deel uit van het bestuur en hebben daarbinnen dus formeel geen stemrecht. Het zijn leden die graag willen toetreden tot het bestuur. Het bestuur zal ze op de eerstvolgende openbare ledenvergadering voordragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden lopen alvast warm door deel te nemen aan bestuursvergaderingen en door soms al wat taken op te pakken.

Copyright © 2020 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max