Bestuur

Rob Jerphanion
voorzitter
-----------
Loolaan 288
7315 AD Apeldoorn
055-3559902
rob.jerphanion@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtgebieden: ruimtelijk ordening, platform stadsdeel Noordwest.

André Staal
secretaris
-------------
Schuttersweg 61
7314 LD Apeldoorn
055-3556571
andre.staal@wijkraaddesprengen.nl
-------------
Aandachtsgebieden: grijs, groen, blauw

Vacature
bestuurslid

Marjo Amptmeijer
bestuurslid

Sumatralaan 12
7314 CK Apeldoorn
06-83344638
marjo.amptmeijer@wijkraaddesprengen.nl

Aandachtsgebied: sociaal

Kandidaatbestuursleden
Kandidaatbestuursleden maken geen deel uit van het bestuur en hebben daarbinnen dus formeel geen stemrecht. Het zijn leden die graag willen toetreden tot het bestuur. Het bestuur zal ze op de eerstvolgende openbare ledenvergadering voordragen als nieuwe bestuursleden. Kandidaatbestuursleden lopen alvast warm door deel te nemen aan bestuursvergaderingen en door soms al wat taken op te pakken.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max