Honden

Regels voor hond en baas

De hondenuitlaatplekken worden in de meeste gevallen zichtbaar begrensd door een pad of groenstrook en in bepaalde gevallen door een hek of sloot.
Honden mogen overigens ook op de grotere plekken met struiken in het openbaar groen vrij hun behoefte doen. Op straat, grasveldjes en kinderspeelplaatsen is dit niet toegestaan. Doet de hond het toch op die plekken dan dient de hondenbezitter de uitwerpselen meteen op te ruimen. Houdt de hondenbezitter zich niet aan deze regels dan kan hij een boete tegemoet zien van € 140.
In de meeste gevallen worden de HUP’s om de week gereinigd. Bij intensief gebruik van de veldjes komt de gemeente vaker in actie.

---

Hondenhalte

Kampen_9-2011_(300)"In de regel kan een hondenbezitter altijd een hondenuitlaatplaats vinden binnen 500 meter van zijn woning", stelt Ernst Jan Mulderij, groenbeheerder bij de gemeente.
"Er zijn plekken waar dit niet mogelijk is. In het Centrum bijvoorbeeld, omdat de ruimte er niet is. Daarom zijn er op diverse plekken ook zogenaamde hondenhaltes. Ook in het geval de loopafstand tot een HUP te groot is plaatsen we dan een dergelijke voorziening."
---

Verzoeken

Bij de gemeente komen veel vragen binnen waarom deze geen hekken om de uitlaatveldjes plaatst. “Alleen in het geval er gevaar is voor het verkeer kan aan deze verzoeken worden voldaan. De verantwoordelijkheid voor alles wat de hond doet ligt bij zijn eigenaar”, zo geeft Mulderij aan. “In het geval van de HUP in het Woudhuis - langs de A50 - is aan het verzoek van de hondeneigenaren en omwonenden om een hek te plaatsen voldaan. De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van hekken om te voorkomen dat de openbare ruimte vol komt te staan met hekwerken. Mensen vragen de gemeente ook regelmatig of er geen bord kan worden geplaatst bij speelplaatsen of grasveldjes waarop staat aangegeven dat het hier uitdrukkelijk geen uitlaatplaats betreft. In deze gevallen geven we hier geen gehoor aan omdat anders een enorme wildgroei aan borden ontstaat. Daarnaast gaan we er van uit dat iedere bewoner moreel wel aanvoelt dat kinderspeelplekken niet bedoeld zijn om huisdieren hun behoefte te laten doen. Gebeurt dat toch dan kan men een procesverbaal verwachten van een van onze controleurs die dagelijks in de wijken, ook buiten kantooruren en in de avond actief zijn.”

---

Wat u als hondenbezitter moet weten:

 • In het overzicht van de hondenuitlaatplaatsen kunt u zien waar de dichtstbijzijnde hondenuitlaatplaats bij u in de buurt is.
  In totaal zijn er in Apeldoorn 112 HUPS en dat is veel in vergelijking met andere gemeenten van deze omvang;
 • wandelaars en fietsers stellen de uitgelaten vriendelijkheid van uw hond niet altijd op prijs;
 • in de Apv staat beschreven dat uw hond in de bebouwde kom altijd aangelijnd dient te zijn(behalve op hondenuitlaatplaatsen);
 • in het Orderbos en bij Het Leesten zijn zogenaamde losloopbossen waar uw hond alle vrijheid heeft;
 • iedereen die een of meer honden heeft is verplicht hondenbelasting te betalen;
 • boetes:
  • € 90 voor een loslopende hond binnen de bebouwde kom 
  • € 140: het niet direct opruimen van uitwerpselen buiten de uitlaatplaats op een grasveld, tussen beplanting (zoals groenstrook) of op verharding
  • € 140: honden op een kinderspeelplaats, speelweide of in een zandbak.

---

Klachten? Bel de Buitenlijn!

Voor klachten en meldingen op het gebied van beheer en onderhoud van hondenuitlaatveldjes kunt u bellen met de Buitenlijn,
tel. 14055. De Buitenlijn is op werkdagen bereikbaar van 08.00-17.30 uur.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max