Westpoint

Westpoint Westpoint

Ontwikkelingen Westpoint

Op vrijdag 8 juni 2018 in Westpoint

Op initiatief van het Actiecomité Westpoint is op 7 mei jl. een bijeenkomst gehouden met als deelnemers de wijkraden Brink & Orden, Centrum, onze wijkraad en omwonenden van Westpoint.

Lees verder »

Gemeentelijke bekendmakingen

Op zaterdag 2 januari 2016 in Bekendmakingen

Veranderingen per 1 januari 2016Met ingang van 1 januari 2016 plaatst de gemeente de bekendmakingen niet meer in het Apeldoorns Stadsblad en als pdf-bestand op de gemeentelijke website, maar op de website www.officielebekendmakingen.nl. Onderaan deze pagina kunt u naar

Lees verder »
Westpoint Westpoint

Wat er (niet) gebeurde toen u op vakantie was…

Op maandag 5 oktober 2015 in Westpoint

Uit Wijknieuws 55: Van de stadsdeelmanager Het is eind augustus, het regent; kortom: de zomer is voorbij. Maar hoe verliep die zomer? Ik hoop dat u allen een prettige, ontspannen vakantie hebt gehad en daarna

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Stukken Westpoint ter inzage

Op vrijdag 18 september 2015 in Bouwen

Ten aanzien van de plannen rond Westpoint liggen van 17 september tot en met 28 oktober de volgende stukken ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2 Ontwerp omgevingsvergunning en Ontwerp besluit onttrekking weg aan het openbaar verkeer

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Debat herontwikkeling Westpoint

Op dinsdag 13 januari 2015 in Bouwen

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert een openbaar debat over het voorstel van het college om het voormalig stadskantoorgebouw aan de Vosselmanstraat te slopen en nieuwbouw te realiseren voor een AH supermarkt met een aantal dagwinkels. Deze ontwikkeling

Lees verder »
Copyright © 2018 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max