Wat er (niet) gebeurde toen u op vakantie was…

Uit Wijknieuws 55: Van de stadsdeelmanager

Wim Bergink2Het is eind augustus, het regent; kortom: de zomer is voorbij. Maar hoe verliep die zomer? Ik hoop dat u allen een prettige, ontspannen vakantie hebt gehad en daarna ook weer met plezier naar uw mooie wijk bent teruggekeerd. Ik ben zelf dit jaar al vroeg met vakantie geweest en heb daardoor het grootste deel van de zomer vanuit het (heel rustige) stadhuis gevolgd. Maar niet alleen in het stadhuis, ook in de stad was het vrij rustig.

Voor uw wijk zijn natuurlijk de voortgang van de Julianalocatie en (net buiten de wijk) de mogelijke komst van een supermarkt op de locatie Westpoint interessant. Over de Julianalocatie kan ik helaas nog geen nieuws melden. We zijn in afwachting van nadere voorstellen van de ontwikkelaar; daar spreken we dit najaar verder mee.

Voor wat betreft Westpoint zijn wel weer stappen gezet. De afgelopen maanden is door de gemeente en de ontwikkelaar ook regelmatig contact geweest met de buurt. Daarbij is geluisterd naar de wensen en opmerkingen op het plan en zijn die waar mogelijk verwerkt in het plan.

Inmiddels heeft ontwikkelaar Bun de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Het plan zal begin september nog worden behandeld in de

welstandscommissie.
Bij een positief welstandsadvies, wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd en de bestemmingsplanprocedure opgestart. Bewoners in de directe omgeving van Westpoint worden via een brief op de hoogte gesteld van de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan en van het besluit voor de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de reacties op het bestemmingsplan, kan er vermoedelijk na de zomer van 2016 gestart worden met de sloop van het kantoor en vervolgens met de bouw.

Ik heb deze zomer ook met extra veel aandacht de gang van zaken rond het verkeer naar de attracties gevolgd. U zult, zeker als u meer richting westkant van De Sprengen woont, vorig jaar gemerkt hebben dat dat toen tot veel problemen en overlast leidde; zowel voor de bezoekers van die attracties, als voor inwoners van dit deel van Apeldoorn. In afwachting van een definitieve oplossing (daar wordt nu hard op gestudeerd) hebben we enkele maatregelen genomen, die ervoor moeten zorgen dat de overlast ook dit jaar al minder vaak voorkomt en minder ernstig is. Daartoe gebruiken we ondermeer op drukke dagen een veld van AGOVV. Maar hoe werkt het nu in de praktijk?
Dat proberen we zelf in de gaten te houden, maar daarover bevragen we ook de

wijkraden; daar zitten tenslotte de mensen die in de buurt wonen en het direct ervaren. De voorzichtige eerste indruk is dat het goed is dat we nu die extra parkeercapaciteit hebben (en dat er daardoor minder overlast is), maar dat bezoekers nog niet snel genoeg naar de juiste plek worden geleid. Voor ons is dat weer een signaal om nog verder de puntjes op de i te zetten. Dat doen we in overleg met Accres, de organisatie die verantwoordelijk is voor het parkeerbeheer. Ik hoop dat u dat ook merkt doordat er minder overlast is. We lossen niet alles in één keer op, maar stapje voor stapje komen we wel verder.

En daar blijven we ook na de zomer mee doorgaan.

Wim Bergink

Stadsdeelmanager Noordwest
w.bergink@apeldoorn.nl

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max