Spelregels

Over de manier waarop we met elkaar omgaan zijn in Nederland geschreven en ongeschreven regels. We hebben daarvoor ondermeer wetten en verordeningen. De meeste hebben daarvan hebben niet bijzonder betrekking op onze wijk. Een klein aantal hebben in meer of mindere mate wel betrekking op onze wijk. Die regels krijgen op deze pagina’s aandacht.

Spelregels Spelregels

Vaker controle bij rommel-containers.

Op donderdag 25 juli 2019 in Spelregels

Tijdens de actualiteitsvragen in de Raadsvergadering van donderdag 18 juli is door wethouder M. Sandmann toegezegd dat toezichthouders vaker een kijkje gaan nemen bij containers waar mensen geregeld afval naast zetten. Door deze controles kunnen daders opgespoord en beboet worden.

Lees verder »
Beleid Beleid

Anders denken en werken

Op woensdag 14 februari 2018 in Beleid

Bericht uit Wijknieuws 64
Ergens in 2019 verwachten we een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet.

Lees verder »
Beleid Beleid

Hoe de toekomst van het afvalbeleid er in Apeldoorn uit kan zien.

Op zondag 20 november 2016 in Beleid

Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij uitstekende afvalscheiders zijn. Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. Om deze ontwikkeling voort te zetten, komt er

Lees verder »
Spelregels Spelregels

Dik Apeldoorns Stadskookboek aangeboden

Op donderdag 11 december 2014 in Spelregels

Op donderdag 11 december is het Dik Apeldoorns Stadskookboek op feestelijke wijze aan de stad aangeboden door de wethouder Ruimtelijke Ordening, Nathan Stukker. Het Stadskookboek is het derde en afsluitende deel een een reeks ‘kookboeken’ met

Lees verder »
Beleid Beleid

Apeldoorn 2030

Op dinsdag 1 februari 2011 in Beleid

Meepraten over de toekomst van Apeldoorn? De voorzitter van onze wijkraad heeft in 2011 het initiatief genomen om ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te betrekken bij de opzet van de Structuurvisie. De reden hiervoor

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max