Dik Apeldoorns Stadskookboek aangeboden

Op donderdag 11 december is het Dik Apeldoorns Stadskookboek op feestelijke wijze aan de stad aangeboden door de wethouder Ruimtelijke Ordening, Nathan Stukker.

Het Stadskookboek is het derde en afsluitende deel een een reeks ‘kookboeken’ met recepten voor het inrichten van het landschap, de dorpen en de stad van de gemeente Apeldoorn. Eerder verschenen het Groot Apeldoorns Landschapskookboek en het Klein Apeldoorns dorpenkookboek. De boeken zijn geschreven voor iedereen die in Apeldoorn iets aan de ruimte wil veranderen. Dan kan het gaan om grote bouwprojecten, maar ook om kleine verbouwingen. De kookboeken bestaan naast de formele regelgeving als de Woningwet, het bouwbesluit en de bouwverordening. Die schrijven voor wat wel en wat niet mag, maar inspireren niet. De kookboeken schrijven eigenlijk niets voor, maar inspireren en stimuleren.

Zijn de boeken in eerste instantie bedoeld om te gebruiken bij het ontwikkelen van (ver-)bouwplannen, ze zijn ook goed te lezen dor iemand die helemaal geen bouwplannen heeft. Ze bieden een schat aan informatie over wat Apeldoorn qua inrichting en bouw Apeldoorn maakt. Ze zijn in de boekhandel verkrijgbaar en een origineel kado voor iedereen die zich verbonden voelt met Apeldoorn. Om de toegang tot de bepek zo laagdrempelig te houden, zijn de eerde twee boeken ook te downloaden

De kookboeken van de gemeente Apeldoorn hebben inmiddels ook landelijk bekendheid gekregen en de gemeente heeft er verschillende prijzen mee gewonnen. De boeken zijn een inspiratiebron voor andere gemeenten die willen inspireren en stimuleren.

Tijdens de jaarvergadering van de wijkraad in 2014 heeft een van de schrijvers van het Dik Apeldoorns Stadskookboek en stedenbouwkundige, Doesjka Majdandzic, boeiend verteld over de achtergronden en voorbereidingen van het boek.

Spelregels - Klein Apeldoorns dorpen kookboekSpelregels - Groot Apeldoorns landschapskookboekSpelregels - Dik Apeldoorns stadskookboek

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max