Anders denken en werken

Bericht uit Wijknieuws 64

Ergens in 2019 verwachten we een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet. Deze wet bundelt regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Iedereen in Nederland krijgt ermee te maken. In ons vorige nummer haalden we dit onderwerp al even aan in het interview met Roel Welsing. Wat is nu die verandering? En welke impact heeft dat?

Geen 26 wetten meer maar één

Meer vertrouwen, meer flexibiliteit en eigen initiatief dat waren de woorden die Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu uitsprak op dinsdag 17 juni 2014 toen ze het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer stuurde. Een nieuwe wet, die gaat over alle fysieke plannen waarmee ons land wordt gemaakt. De verandering is: geen 26 wetten meer, maar één.

Sneller en eenvoudiger

Dankzij de Omgevingswet is het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger Zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een school op een locatie waar wordt gewoond, waar bomen moeten worden gekapt en waar extra uitritten nodig zijn. Onder de huidige regelgeving zijn 3 omgevingsvergunningen nodig met een proceduretijd van een half jaar. Met de Omgevingswet wordt dat 1 omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken.

Minder bestuurlijke lasten

Of als een gemeente haar beleid wijzigt voor bijvoorbeeld alle scholen, alle horeca of alle woonboten binnen haar grondgebied, moet zij nu alle bestemmingsplannen met die functies aanpassen. Straks heeft de gemeente 1 omgevingsplan voor haar hele grondgebied en kan zij die aanpassing in 1 keer doen. Heel efficiënt en het scheelt behoorlijk wat bestuurlijke lasten.

 We doen het samen

Ook zei Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij deze tijd: het maakt ingewikkelde en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het geeft ook ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief. De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848. Met deze wet zetten we ons samen met alle betrokken partijen in voor een veilige en gezonde leefomgeving, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.” En met dat woordje samen doet zij een appèl aan ons allen.

Mag dat wel?

Want de nieuwe Omgevingswet vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Meer weten?

Ga naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet of Apeldoorn.nl en onder de kop Bestuursakkoord ‘Door’ leest u de Apeldoornse ambities voor het ruimtelijk domein.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max