Hoe de toekomst van het afvalbeleid er in Apeldoorn uit kan zien.

Inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren bewezen dat zij uitstekende afvalscheiders zijn.

Mede door de inzameling van plastic afval is de totale hoeveelheid restafval aanzienlijk afgenomen. Om deze ontwikkeling voort te zetten, komt er eenafval-image-5029467 nieuw afvalbeleid dat zich richt op het verder terugbrengen van de hoeveelheid restafval.

De gemeente Apeldoorn roept inwoners op om tot en met 28 december 2016 via de website hun mening over de plannen achter te laten.

Met het nieuwe recycleplan wordt voldaan aan de toegenomen vraag naar scheidings-en recyclingmogelijkheden. Het doel van het recycleplan is om in 2020 slechts 80 kilo restafval per persoon aan te bieden. Om dit te bereiken wil Apeldoorn meer mogelijkheden aanbieden om afval te scheiden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het omgekeerd inzamelen van afval. Dit betekent dat de grijze container een oranje deksel krijgt en gebruikt wordt voor plastic, metaal en drankverpakkingen. De minimale hoeveelheid overgebleven restafval kan men, net als glas, inleveren bij ondergrondse containers. Dit zullen bestaande, maar ook nieuwe ondergrondse containers zijn. Het plan bevat een breed aanbod van voorstellen en projecten daarvoor. Na de inspraak periode (t/m 28 dec. 2016) zullen alle reactie (formeel en informeel) worden verwerkt, waarna het plan, de inspraak en de directe reacties dan wordt aangeboden via het college van B&W aan de gemeenteraad.

Uw mening wordt gevraagd en op prijs gesteld:   De termijn is verlopen

via de website: recycleservice.apeldoorn.nl
schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘inspraakreactie concept van het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
mondeling: maak een afspraak met de heer Marc Veenhuizen, programmamanager afval, telefoonnummer 06 52475836.
Het indienen van digitale inspraakreacties via e-mail is niet mogelijk

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max