Ontwikkelingen Westpoint

Op initiatief van het ActiecomitĂ© Westpoint is op 7 mei jl. een bijeenkomst gehouden met als deelnemers de wijkraden Brink & Orden, Centrum, onze wijkraad en omwonenden van Westpoint. Aan de orde kwam de overlast, die men al jaren ondervindt van ongenode gasten rond dat dichtgetimmerde pand en de overlast die men vreest, wanneer in het Westpointgebouw vooral 1-persoonshuishoudens komen te wonen. Besloten werd als drie wijkraden de nieuwe wethouder een brief te sturen waarin onder meer gepleit wordt Westpoint zo in te delen dat er een meer gemĂȘleerde bewonerssamenstelling in de wijk ontstaat. Klik hier voor deze brief.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max