De Wijkraad in Coronatijd

Jaarvergadering

Evenals in 2020 zal het ook dit jaar niet mogelijk zijn onze jaarvergadering doorgang te laten vinden.
We leggen daarom de besluiten, die altijd op die vergaderingen genomen worden, op een alternatieve manier aan u voor.

De besluiten die genomen hadden moeten worden op de jaarvergadering 2020 zijn:

1. Vaststellen jaarverslag 2019.
2. Vaststellen financieel verslag 2019.
3.  Dechargeren bestuur voor het gevoerde beleid in 2019.
4.  Herbenoemen als bestuurslid André Staal en Rob Jerphanion.

De besluiten die genomen zouden moeten worden op de jaarvergadering 2021 zijn:

5.Vaststellen jaarverslag 2020.
6. Vaststellen financieel verslag 2020.
7.  Dechargeren bestuur voor het gevoerde beleid in 2020.

Wij verzoeken u vragen en/of opmerkingen, die dienaangaande bij u leven, aan ons door te geven via info@wijkraaddesprengen.nl.
Als die tot tevredenheid zijn afgehandeld gaan wij er als bestuur van uit dat de noodzakelijke besluiten genomen zijn.

 

 

 

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max