Mariëlle Kloosterman in bestuur benoemd

Naamloos1Afgelopen jaarvergadering is Mariëlle Kloosterman benoemd  als bestuurslid van wijkraad De Sprengen. Haar rol in de wijkraad is het zoeken naar de behoefte aan ondersteuning of informatie op het gebied van zorg en welzijn. Die ondersteuning kan liggen in het helpen organiseren (zowel fysiek als materieel) van een activiteit die een buurt of straat verbindt met elkaar, of het organiseren van een informatieavond over de nieuwe zorg en wat wijkbewoners daarin voor elkaar kunnen betekenen.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max