Website, ook voor uw berichten

Megafoon2Deze website is van de wijkraad, maar ook voor de wijk. Heb je een bericht dat van belang is voor de wijk? Mail die dan aan de wijkraad!

Voor het plaatsen van berichten zijn er wel een aantal spelregels:

  • Je moet in de wijk wonen, er je bedrijf hebben of een andere specifieke relatie met de wijk hebben;
  • Je bericht moet in het bijzonder betrekking hebben op de wijk of specifiek gericht zijn aan
    de wijkbewoners. Berichten van algemene aard worden niet geplaatst.
  • Berichten mogen geen commercieel oogmerk hebben.
  • De redactie behoudt zich het recht voor berichten in te korten.
  • De redactie beslist of een bericht geplaatst wordt.
Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max