Begin asbestsanering Julianalocatie

Op zondag 10 april 2011 in Julianalocatie

Medio april 2011 vond er een overleg plaats tussen Bouwinvest (eigenaar), Pongers Asbestverwijdering en sloop, Gemeente Apeldoorn en de wijkraden Orden en De Sprengen. Voor dit overleg was door Pongers kenbaar gemaakt dat men rond 20 april wilde

Lees verder »