Concept Julianalocatie niet haalbaar

Na uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, verricht door Bouwinvest samen met een aantal betrokken adviseurs, is in het najaar van 2014 gebleken dat het beoogde totaalconcept van zorgwonen, zorg en welzijn op het terrein van het voormalige Juliana Ziekenhuis in Apeldoorn geen haalbare belegging is voor Bouwinvest.

Het was een traject waar alle betrokken partijen – initiatiefnemers, gemeente, zorginstellingen, wijkraden, adviseurs en Bouwinvest – veel tijd en energie in hebben gestoken. Sinds de eerste helft van 2013 is onderzocht of het beoogde zorgconcept als belegging interessant zou zijn voor het in oprichting zijnde zorgvastgoedfonds van Bouwinvest. Samen met initiatiefnemers Estea, Arcom en Nikkels en de betrokken zorgaanbieders is een intensief proces doorlopen om wensen en eisen helder te krijgen ten aanzien van het programma, het ontwerp en huurafspraken.

De conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek is dat het beoogde zorgconcept vanuit beleggingsoogpunt van Bouwinvest niet haalbaar is. Daarom zal Bouwinvest niet als belegger optreden bij het beoogde zorgconcept en stopt Bouwinvest de planontwikkeling hiervan. De komende periode wil Bouwinvest, samen met de gemeente Apeldoorn en alle betrokken partijen, kijken naar alternatieven hoe nu verder.
Heeft u nog vragen? Deze kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld aan Ines van Steenbergen (i.vansteenbergen@bouwinvest.nl).
Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max