Begin asbestsanering Julianalocatie

Bouwen - Julianalocatie - 090000 JulianalocatieMedio april 2011 vond er een overleg plaats tussen Bouwinvest (eigenaar),
Pongers Asbestverwijdering en sloop, Gemeente Apeldoorn en de wijkraden Orden en De Sprengen.
Voor dit overleg was door Pongers kenbaar gemaakt dat men rond 20 april wilde aanvangen met het verwijderen van (spuit)asbest.
Door de wijkraden Orden en De Sprengen werd hiertegen ernstig bezwaar gemaakt. Naar de mening van de wijkraden diende er eerst een brief met een uitnodiging voor een bewonersavond te worden gezonden.
Eigenaar en sloper stemden daarmee in en er werd besloten dat er wel voorbereidende werkzaamheden mochten worden uitgevoerd maar pertinent geen asbestverwijdering. Asbestverwijdering kan pas aanvangen nadat de informatieavond is gehouden. De brief werd rond 19 april bezorgd bij de direct omwonenden.


Op de bewonersavond waren in totaal ruim 120 personen aanwezig. Er werd uitgebreid toegelicht hoe de sloop zal gaan verlopen. Hoewel de avond niet ging over “wat er gebouwd gaat worden” werden daarover wel vragen gesteld. Hierop kon mede door de huidige marktomstandigheden nog geen antwoord worden gegeven. Door Hans Timmer, projectleider van de gemeente Apeldoorn, werd nadrukkelijk gesteld dat de gemeenteraad met instemming van de wijkraad voorwaarden heeft vastgelegd in het Programma van Eisen (PVE). Hieraan zal Bouwinvest moeten voldoen. Door de wijkraad werd indertijd een Visie op de locatie gegeven.
Door de bedrijfsleider van Pongers Groep werd op een vraag van de wijkraad zeer duidelijk gesteld dat de sloopwerkzaamheden niet eerder dan 07:00 uur zullen aanvangen, dit geldt ook voor de nodige voorbereidende werkzaamheden. De asbestverwijdering begint op maandag 2 mei 2011.

Via onderstaande links kunt u de documenten zoals deze op de bewonersavond werden getoond inzien. Ook het verslag zoals dat door Bouwinvest is gemaakt van de bijeenkomst treft u daar aan:

Veel zaken over zoals die in De Stentor zijn gepubliceerd kunt u lezen onder Nieuws → Voor u gelezen → Julianalocatie. Het artikel over de informatieavond kunt u lezen door te klikken op bewonersavond.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max