Bouwen

Een wijk is nooit af. Voortdurend wordt er iets aan de wijk toegevoegd of wordt er juist iets weggehaald. Soms gaat het om relatief kleine ingrepen, maar soms ook om hele grote. Soms zijn er ontwikkelingen die buiten onze wijk liggen, maar er mogelijk toch zo’n grote invloed op hebben dat de wijkraad zich er actief mee bemoeid.

Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan “Bolt locatie”

Op donderdag 26 januari 2017 in Bestemmingsplannen

Op de planlocatie Koning Lodewijklaan 750 en Saturnusstraat 49-51 te Apeldoorn bevindt zich een verouderd bedrijfsgebouw.
De eigenaar wil deze locatie herontwikkelen naar woningbouw.

Lees verder »

Gemeentelijke bekendmakingen

Op zaterdag 2 januari 2016 in Bekendmakingen

Veranderingen per 1 januari 2016 Met ingang van 1 januari 2016 plaatst de gemeente de bekendmakingen niet meer in het Apeldoorns Stadsblad en als pdf-bestand op de gemeentelijke website, maar op de website www.apeldoorn.nl/overzicht_bekendmakingen. U kunt ook

Lees verder »
Westpoint Westpoint

Wat er (niet) gebeurde toen u op vakantie was…

Op maandag 5 oktober 2015 in Westpoint

Uit Wijknieuws 55: Van de stadsdeelmanager Het is eind augustus, het regent; kortom: de zomer is voorbij. Maar hoe verliep die zomer? Ik hoop dat u allen een prettige, ontspannen vakantie hebt gehad en daarna

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Stukken Westpoint ter inzage

Op vrijdag 18 september 2015 in Bouwen

Ten aanzien van de plannen rond Westpoint liggen van 17 september tot en met 28 oktober de volgende stukken ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2 Ontwerp omgevingsvergunning en Ontwerp besluit onttrekking weg aan het openbaar verkeer

Lees verder »
Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden ter visie

Op woensdag 17 juni 2015 in Bestemmingsplannen

Van 18 juni 2015 tot en met 29 juli 2015 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest karakteristieke panden met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1245-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de bescherming van karakteristieke panden in het

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max