Bouwen

Een wijk is nooit af. Voortdurend wordt er iets aan de wijk toegevoegd of wordt er juist iets weggehaald. Soms gaat het om relatief kleine ingrepen, maar soms ook om hele grote. Soms zijn er ontwikkelingen die buiten onze wijk liggen, maar er mogelijk toch zo’n grote invloed op hebben dat de wijkraad zich er actief mee bemoeid.

Gemeentelijke bekendmakingen

Op zaterdag 2 januari 2016 in Bekendmakingen

Veranderingen per 1 januari 2016 Met ingang van 1 januari 2016 plaatst de gemeente de bekendmakingen niet meer in het Apeldoorns Stadsblad en als pdf-bestand op de gemeentelijke website, maar op de website www.apeldoorn.nl/overzicht_bekendmakingen. U kunt ook

Lees verder »
Westpoint Westpoint

Wat er (niet) gebeurde toen u op vakantie was…

Op maandag 5 oktober 2015 in Westpoint

Uit Wijknieuws 55: Van de stadsdeelmanager Het is eind augustus, het regent; kortom: de zomer is voorbij. Maar hoe verliep die zomer? Ik hoop dat u allen een prettige, ontspannen vakantie hebt gehad en daarna

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Stukken Westpoint ter inzage

Op vrijdag 18 september 2015 in Bouwen

Ten aanzien van de plannen rond Westpoint liggen van 17 september tot en met 28 oktober de volgende stukken ter inzage: Ontwerp bestemmingsplan Handelstraat 2 Ontwerp omgevingsvergunning en Ontwerp besluit onttrekking weg aan het openbaar verkeer

Lees verder »
Bestemmingsplannen Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel Noord-West karakteristieke panden ter visie

Op woensdag 17 juni 2015 in Bestemmingsplannen

Van 18 juni 2015 tot en met 29 juli 2015 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest karakteristieke panden met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1245-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de bescherming van karakteristieke panden in het

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Rioolvervanging kruising Vosselmanstraat – Loolaan

Op maandag 11 mei 2015 in Bouwen

Binnenkort zal worden begonnen met het vervangen van het riool in de Mr. van Rhemenslaan, Röntgenstraat en de kruising van de Vosselmanstraat en de Loolaan. Omwonenden hebben van de gemeente een brief ontvangen.

Lees verder »
Copyright © 2022 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max