Bestemmingsplan “Bolt locatie”

Op de planlocatie Koning Lodewijklaan 750 en Saturnusstraat 49-51 te Apeldoorn bevindt zich een verouderd bedrijfsgebouw.
De eigenaar wil deze locatie herontwikkelen naar woningbouw.De afgelopen jaren is er gesproken over een goede invulling voor de locatie. Diverse plannen zijn voorbij gekomen en ook is tussentijds de grond van eigenaar gewisseld. Uiteindelijk heeft één en ander geleid tot een plan voor de ontwikkeling van 17 grondgebonden woningen.
Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Toelichting bodemsanering

Van 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 ligt het ontwerp ter inzage en kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Koning Lodewijklaan 750 en Saturnusstraat 49-51’.
    De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met mevrouw F. van Dijk, tel. (055) 580 2691.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk!
Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max