Bouwen

Een wijk is nooit af. Voortdurend wordt er iets aan de wijk toegevoegd of wordt er juist iets weggehaald. Soms gaat het om relatief kleine ingrepen, maar soms ook om hele grote. Soms zijn er ontwikkelingen die buiten onze wijk liggen, maar er mogelijk toch zo’n grote invloed op hebben dat de wijkraad zich er actief mee bemoeid.

Bouwen Bouwen

Rioolvervanging kruising Vosselmanstraat – Loolaan

Op maandag 11 mei 2015 in Bouwen

Binnenkort zal worden begonnen met het vervangen van het riool in de Mr. van Rhemenslaan, Röntgenstraat en de kruising van de Vosselmanstraat en de Loolaan. Omwonenden hebben van de gemeente een brief ontvangen.

Lees verder »
Bekendmakingen Bekendmakingen

Verkeersmaatregelen Midwinter Marathon

Op woensdag 28 januari 2015 in Bekendmakingen Lees verder »
Bouwen Bouwen

Informatieavond herinrichting Vosselmanstraat

Op woensdag 14 januari 2015 in Bouwen

De gemeente Apeldoorn gaat dit jaar starten met de herinrichting van de Vosselmanstraat – Wilhelmina Druckerstraat tussen de Loolaan en de Roggestraat. Ook wordt een deel van de Badhuisweg meegenomen in het project. Momenteel moet

Lees verder »
Bouwen Bouwen

Debat herontwikkeling Westpoint

Op dinsdag 13 januari 2015 in Bouwen

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert een openbaar debat over het voorstel van het college om het voormalig stadskantoorgebouw aan de Vosselmanstraat te slopen en nieuwbouw te realiseren voor een AH supermarkt met een aantal dagwinkels. Deze ontwikkeling

Lees verder »
Julianalocatie Julianalocatie

Herontwikkeling Julianalocatie

Op zondag 11 januari 2015 in Julianalocatie

Lees over de publicaties die in de Stentor over de Julianalocatie zijn verschenen: 24 augustus 2013: Christelijk tehuis op losse schroeven  23 juli 2013: Akkoord over bouw locatie Juliana  9 Juli 2013: Zandvlakte en weg is het ziekenhuis

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max