Debat herontwikkeling Westpoint

Architectuurcentrum Bouwhuis organiseert een openbaar debat over het voorstel van het college om het voormalig stadskantoorgebouw aan de Vosselmanstraat te slopen en nieuwbouw te realiseren voor een AH supermarkt met een aantal dagwinkels.
Deze ontwikkeling is in strijd met de door de gemeenteraad vastgestelde detailhandelsvisie.
Immers in de directe nabijheid, op 10 minuten loopafstand, bevindt zich om de hoek in de Asselsestraat een Boni supermarkt. Bovendien staat er – eveneens op 10 minuten loopafstand – in de Nieuwstraat naast het van Kinsbergen café in het vernieuwde appartementencomplex Le Garage al meer dan drie jaar 1400 m2 winkelruimte leeg!
Als onafhankelijk centrum wil Bouwhuis verkennen welke alternatieven er mogelijk zijn, waarbij het gebouw niet gesloopt hoeft te worden en er stedenbouwkundig een toegevoegde waarde gaat ontstaan.
Bouwhuis heeft architect Lars Courage bereid gevonden met een ontwerpvoorstel te komen dat aansluit op interessante landelijke marktontwikkelingen.
Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van deze ontwikkeling nodigt Bouwhuis graag uit aanwezig te zijn.
Datum: dinsdag 17 februari 2015
Locatie: ACECgebouw
Tijd: 20.00 uur
Toegang: gratis

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max