Julianalocatie

De Julianalocatie beslaat een relatief groot deel van onze wijk. Tot 2009 was op deze plaats het Julianaziekenhuis gevestigd. Het ziekenhuis is toen ingetrokken bij de locatie Lukas van de Gelre Ziekenhuizen. De locatie een nieuwe invulling geven blijkt geen makkelijke taak. Het economisch tij zit niet mee en daardoor wordt het een zaak van lange adem.

Julianalocatie Julianalocatie

Concept Julianalocatie niet haalbaar

Op woensdag 5 november 2014 in Julianalocatie

Na uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, verricht door Bouwinvest samen met een aantal betrokken adviseurs, is in het najaar van 2014 gebleken dat het beoogde totaalconcept van zorgwonen, zorg en welzijn op het terrein van het voormalige Juliana

Lees verder »
Julianalocatie Julianalocatie

Begin asbestsanering Julianalocatie

Op zondag 10 april 2011 in Julianalocatie

Medio april 2011 vond er een overleg plaats tussen Bouwinvest (eigenaar), Pongers Asbestverwijdering en sloop, Gemeente Apeldoorn en de wijkraden Orden en De Sprengen. Voor dit overleg was door Pongers kenbaar gemaakt dat men rond 20 april wilde

Lees verder »
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max