De Wijkraad

Wijkvereniging De Sprengen is een vereniging van bewoners van de wijk De Sprengen in Apeldoorn; zij behartigt de belangen van onze wijk. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Wie er in het bestuur van de wijkvereniging zitten kunt u lezen op:
www.wijkraaddesprengen.nl/de-wijkraad/bestuur/.

Op 1 januari 2021 had de vereniging 518 leden.

De wijkvereniging De Sprengen komt voort uit de wijkvereniging Sprengenbos die op 13 januari 1988 werd opgericht. Aanleiding voor de oprichting waren de parkeerproblemen rond de Belastingkantoren. Later hebben de activiteiten van de wijkvereniging zich verbreed. In het jubileumboek, dat we in 2013 uitbrachten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, kunt u meer lezen over de geschiedenis van de wijkvereniging.

Tot 1 januari 2021 werd onze vereniging door de gemeente Apeldoorn officieel erkend als wijkraad op grond van de Verordening dorps- en wijkraden 2009 en daarmee als vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk in kwesties die de belangen van de wijk raken. Op genoemde datum is deze verordening ingetrokken en vervangen door een regeling die de ondersteuning beoogt van alle (groepen) inwoners van een wijk, die zich meer dan incidenteel inzetten voor de belangen van die wijk. Daarbij gaat het dus niet meer alleen om de wijkraden. Die groepen, dus ook de wijkraad, worden door de gemeente beschouwd als vanzelfsprekende gesprekspartners van de gemeente en worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Daarmee is er voor de wijkraad niet zoveel veranderd zij het, dat ook andere groepen bewoners zich kunnen melden.

Het bestuur van de wijkvereniging is tevens het dagelijks bestuur van de wijkraad.

Zie verder

Er zijn nog geen nieuwsberichten

Copyright © 2021 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max