Bewoners

Bewoners Bewoners

Buurtpicknick in onze ‘achtertuin’

Op zondag 14 september 2014 in Bewoners

Je zult het maar hebben zo’n achtertuin. Stadspark Berg en Bos is een prachtig natuurgebied dat grenst aan ons wijkraads- (wijkverenigings) gebied. Het is gratis toegankelijk en er is van alles te zien en te

Lees verder »
Bewoners Bewoners

Wijzigingen in sociaal domein

Op maandag 1 september 2014 in Bewoners

Op 1 januari 2015 vinden er in het sociale domein veel aanpassingen plaats. Veel taken van de Rijksoverheid gaan over naar de gemeente. De gemeente laat zich op het sociale terrein onder meer adviseren door

Lees verder »
Bewoners Bewoners

Opening speelterrein

Op vrijdag 2 maart 2012 in Bewoners

Dat samenwerking tussen wijkbewoners, gemeente en wijkraad tot een mooi resultaat kan leiden is ook nu weer gebleken. Het bewijs ziet u aan de Saturnusstraat. Een leuk speelterrein voor de kinderen die in de omgeving van

Lees verder »
Beleid Beleid

Apeldoorn 2030

Op dinsdag 1 februari 2011 in Beleid

Meepraten over de toekomst van Apeldoorn? De voorzitter van onze wijkraad heeft in 2011 het initiatief genomen om ook de scholen voor het voortgezet onderwijs te betrekken bij de opzet van de Structuurvisie. De reden hiervoor

Lees verder »
Copyright © 2020 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max