Voortgang bestemmingsplan Julianalocatie

Voortgang bestemmingsplan Julianalocatie

Tijdens de voorinspraak in september j.l. heeft de wijkraad in overleg met de wijkraad Brink & Orden een zienswijze ingediend met name omtrent de huidige groenstructuur. Er is geregeld overleg geweest zowel met de projectontwikkelaar als de gemeente. Vanaf 24 oktober ligt er een aanvraag omgevingsvergunning 232 bomen te kappen. Diverse vragen zijn nog onbeantwoord.

Standpunt wijkraad
De wijkraden de Sprengen en Brink & Orden ondersteunen de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Voor de bouw van de nieuwe zorg gerelateerde gebouwen en woningen zullen bomen moeten wijken.
Na de bouw zullen er langs de nieuwe wegen jonge bomen worden geplant. De wijkraad de Sprengen en de wijkraad Brink & Orden betreuren dat een deel van de bestaande bomen met name langs de noordzijde van de Sprengenweg zullen moeten wijken.
Daarom hebben de wijkraden bij de gemeente en de projectontwikkelaar aangedrongen langs de noordzijde van de Sprengenweg zoveel als mogelijk bomen te sparen.
Daarnaast hebben de wijkraden aangedrongen op herstel van de spreng langs de Sprengenweg tijdens of aansluitend aan de herontwikkeling van het Julianaterrein. De officiële zienswijze is op 29 december aan de gemeenteraad verstuurd.

Klik hier voor de zienswijze van de wijkraden

Tijdens de inloopavond van 6 december zijn door diverse omwonenden zorgen geuit over de grote wijziging in het groene nu stille leefgebied voor flora en fauna. Hun pleidooi is in een petitie opgesteld. Bent u geïnteresseerd? Klik hier voor de petitie van de buurtbewoners

 

 

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max