Openbare jaarvergadering, 20.00 uur Jachtlaankerk

Om alvast in uw agenda te zetten. De agenda van de vergadering komt in maart beschikbaar. Om in de stemming te komen zou u het verslag van de afgelopen jaarvergadering in Wijknieuws 50 kunnen nalezen. Voor een uitgebreid verslag kunt u ook de concept-notulen lezen.