30 km meting Schuttersweg

Verkeer - snelheid - BeginZone30Door zowel de wijkraad maar zeker ook door de politie,  worden veel klachten van bewoners ontvangen over de snelheid waarmee gereden wordt binnen de al jaren bestaande 30 km/uur zones,  waartoe ook de Schuttersweg behoort.

De politie wilde duidelijkheid om hoeveel gevallen het gaat en of de bewering dat er nog sneller gereden werd dan voor de reconstructie van de Schuttersweg waar is.
Om die reden werden in de week van 15 tot 22 oktober 2007 tellussen aangebracht op de Schuttersweg tussen de ABNAMRO Bank en de vijfsprong (ovaltonde).
Omdat in 2005 ook tellussen aangebracht waren kon men de gegevens van nu daarmee vergelijken.  Uit de metingen is gebleken dat de stelling dat er nu nog sneller gereden zou worden dan voor de reconstructie niet juist is. In 2005 reed 85% sneller dan 30 km/uur en nu is dat 82%, dus een geringe afname maar nog steeds een zeer fors percentage dat sneller rijdt dan de toegestane 30 km per uur.
Het gemiddelde aantal voertuigen per dag  op de Schuttersweg bedraagt nu 1.500 voertuigen, op zich geen hoog aantal, maar de overige cijfers geven reden tot zorg.

  • Onder de 30 km/uur rijdt 18%, was in 2005 15%;
  • Onder de 40 km/uur rijdt 66%, was in 2005 58%;
  • Onder de 50 km/uur rijdt 95%, was in 2005 93%;
  • Boven de 50 km/uur rijdt   5%, was in 2005   7%.

Per (werk)dag reden zeven bestuurders tussen de 60 en 70 km per uur en dat op een weg waar veel scholieren oversteken!!!

De uitkomsten van deze metingen waren voor ons aanleiding om over deze situatie, maar ook over de situatie op bijv. de Soerenweg, Badhuisweg etc., de afdeling Mobiliteit van de gemeente te verzoeken om samen met politie en wijkraad deze zaak te bespreken. Begin november vond dit gesprek plaats, hierbij was ook de wijkraad De Naald vertegenwoordigd om reden dat de Soerenseweg ook tot hun werkgebied behoort. De conclusie van dat gesprek was dat er een twee sporenbeleid gevoerd zou moeten worden, enerzijds door voorlichting en anderzijds door frequent handhaven door de poltie. Besloten werd om in het voorjaar van 2008 bij de bijeenkomst van alle wijkraden van het stadsdeel Noordwest Veilig verkeer Nederland te vragen om ondersteuning te verlenen en voorlichting te verzorgen.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max