Wijzigingen in sociaal domein

Op 1 januari 2015 vinden er in het sociale domein veel aanpassingen plaats.
Veel taken van de Rijksoverheid gaan over naar de gemeente. De gemeente laat zich op het sociale terrein onder meer adviseren door de WMO adviesraad.

Wat de concrete gevolgen van één en ander zijn kunt u lezen door te klikken op WMO-raad.

De wijkraad herkent de problemen die op de wijkbewoners afkomen en zoekt samen met andere wijkbewoners naar oplossingen. Om die reden komen we graag in contact met vrijwilligers die mee kunnen/willen helpen. Mail naar info@wijkraaddesprengen.nl
Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max