Opening speelterrein

Leefbaarheid - spelen - pannakooiDat samenwerking tussen wijkbewoners, gemeente en wijkraad tot een mooi resultaat kan leiden is ook nu weer gebleken. Het bewijs ziet u aan de Saturnusstraat. Een leuk speelterrein voor de kinderen die in de omgeving van het speelterrein wonen. Na de eerste bijeenkomst op 2 maart van dit jaar bij de familie Langenbach is het plan in een stroomversnelling geraakt en was het speelterrein voor de zomer gereed. Inmiddels hebben de kinderen in de wijk hun weg gevonden naar dit speelveldje met schommels, wipkip, glijbaan en pannakooi.
De moeders Ilse, Charlotte en Brigit, maar ongetwijfeld met nog veel meer helpende handen, hebben op 24 september jl. gezorgd voor een geweldig geslaagde opening.

Leefbaarheid - spelen - Esmee“De goede fee Esmee” heeft het speelterrein met een mooie toespraak en het doorknippen van een lint geopend. Na de opening konden de aanwezigen onder het genot van limonade, thee, popcorn, cake (geschonken door de Spar aan de Koning Lodewijklaan) en de zon, die zich dit keer van de goede kant liet zien, genieten van de speeltoestellen.

Niet alleen kinderen, ouders, opa’s en oma’s, maar ook de wijkagent, de stadsdeelmanager en de wijkraad waren getuige van deze happening en hebben genoten. In het wijknieuws van december leest u meer over deze feestelijke gebeurtenis.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max