Enquête over nieuw beheerplan begraafplaats Soerenseweg

In het nieuwe beheerplan wordt onder andere vastgelegd het gebruik, beheer en onderhoud voor de komende jaren. Denk daarbij aan nieuwe mogelijkheden voor begraven, het groen, de inrichting, de ecologische waarde, de cultuurhistorische waarde, de toegankelijkheid en de inzet van vrijwilligers. Omdat er niet veel meer begraven wordt zou je ook kunnen denken om er een nieuwe functie aan toe te voegen, bijvoorbeeld als wandel- of gedenkpark.
Voor het opstellen van dit plan vragen we graag uw mening over de toekomst van de begraafplaats Soerenseweg.
Tot uiterlijk 22 maart kunt u een enquête over dit onderwerp invullen.

Zie https://www.formdesk.com/apeldoorn/soerenseweg

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max