Inzameling oud papier wijzigt van maandelijks naar 4-wekelijks!

Bezitters van een blauwe papiercontainer opgelet!

Vanaf 31 december 2018 zamelt Circulus-Berkel één keer per vier weken papier en karton in.
Dat betekent één extra ronde op jaarbasis.

Weten wanneer bij u de blauwe container geleegd wordt?
Klik hier voor de nieuwe afvalkalender.

Deel dit bericht:
Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max