Disclaimer

Als u deze website gebruikt stemt u in met onderstaande gebruiksvoorwaarden: Wijkraad De Sprengen wil zorgvuldig zijn als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de site. Wijkraad De Sprengen garandeert echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
Om die reden kunnen aan de informatie op de pagina’s van Wijkraad De Sprengen geen rechten worden ontleend. Evenmin is de Wijkraad De Sprengen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op de website.
Op de pagina’s van Wijkraad De Sprengen kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. De Wijkraad De Sprengen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max