Enquête leefbaarheid 2009

Enquête Leefbaarheid 2009

Door de gemeente Apeldoorn wordt om de 2 jaar een Leefbaarheidsonderzoek verricht. In 2009 was dat ook het geval. Voor de resultaten toegespits op de wijk De Sprengen met 1 dia per pagina klik dan op Leefbaarheidsonderzoek 2009.
Wilt  u de presentatie zien met 6 dia’s per pagina klik dan op zes dia’s per pagina.

Enquête gehouden door de Wijkraad

We danken de deelnemers voor de door hen gedane moeite om de enquête in te vullen, 92,5% van de deelnemers stelde ook aan volgende enquêtes te willen deelnemen.
Een redelijk aantal wijkbewoners heeft de enquête ingevuld, voldoende voor het bestuur om hieruit conclusies te trekken. Over het geheel gezien is men duidelijk tevreden over het wonen in de wijk De Sprengen, zeer positief is men over het contact met buren, weinig vandalisme en over de verkeershinder in algemene zin. Bij de minder prettige zaken is opvallend de ergernis over de overtredingen van de snelheid in de 30 km zones en sterk stijgend(t.o.v. 2 jaar geleden) is “Het niet gebruiken van (de wel aanwezige) honden uitlaatplaatsen”.

Kent u de Wijkraad en weet u waarvoor  u bij ons terecht kunt?
90,6% Ja, dat weet ik
9,4% Eigenlijk alleen van naam
0,0% Neen
Voelt u zich vertegenwoordigd door Wijkraad?
50,9% Ja, uitstekend
35,8% Redelijk
9,4% Neen
3,8% Geen idee wat wijkraad doet
Wat vindt u prettig aan het wonen in de wijk De Sprengen?
56,6% Weinig verkeershinder algemeen
45,3% Weinig parkeeroverlast
5,7% Weinig overtr.in 30 km zone
9,4% Weinig overtr. 50 km/uur
66,0% Weinig vandalisme
62,3% Weinig overlast van buren
41,5% Goed openbaar vervoer
54,7% Geen problemen hangjongeren
32,1% Geen hinder bouw grote proj.
18,9% Goede speelvoorzieningen
67,9% Goed contact buurtbewoners
Wat vindt u juist minder prettig aan het wonen in de wijk De Sprengen?
24,5% Verkeershinder algemeen
22,6% Parkeeroverlast
54,7% Overtredingen in 30 km zone
5,7% Overtredingen 50 km per uur
5,7% Vandalisme
1,9% Burenoverlast
3,8% Minder goed openbaar vervoer
17,0% Overlast van hangjongeren
17,0% Bouw van grote projecten
18,9% Weinig speelvoorzieningen
1,9% Weinig contact buurtbewoners
17,0% Zwerfvuil/Illegale stort
45,3% Het niet gebruiken van hondenuitlaatplaatsen.
Wat vindt u van de kwartaal uitgave van Wijknieuws?
83,0% Goed en informatief blad
9,4% Weet het niet
1,9% Lees het niet
5,7% Saai blad
Hoe vaak bezoekt u de website?

13,2% Eén keer per week
43,4% Eén keer per maand
35,8% Vier keer per jaar
7,5% Eén keer per jaar of minder
Wilt u als er belangrijke zaken in de wijk spelen of er een nieuwe enquête wordt aangekondigd een (groeps) mail ontvangen?
92,5% Ja
7,5% Neen

 

Copyright © 2024 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max