PMA: Coördinatiebesluit Westpoint

De gemeenteraad bespreekt het voorstel een coördinatiebesluit te nemen voor het mogelijk maken van 2700 m² bruto-vloeroppervlak detailhandelruimte Handelstraat 2 (Westpoint). Een coördinatiebesluit houdt in dat de gemeente dat alle procedures die nodig zijn om de plannen te verwezenlijken samenvoegt tot één procedure zodat alle aspecten steeds in samenhang worden behandelt. Bij een coördinatiebesluit blijven alle wettelijke waarborgen van de afzonderlijke aspecten intact.

De wijkraad zal op de PMA vertegenwoordigd zijn.