Bestuursvergadering, 20.00 uur

Het bestuur van de wijkraad vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Heeft u een onderwerp dat u graag aan het bestuur voorlegt, dan kunt u dat doen tot uiterlijk drie dagen voor de bestuursvergadering.