Bijeenkomst toekomstvisie westrand Apeldoorn

Bijeenkomst om een visie te vormen op de toekomst van de westrand van Apeldoorn over ongeveer 10 jaar. Uitgenodigd zijn de wijkraden Brink en Orden, Berg en Bos , De Naald en De Sprengen.

Roelof Boekhold zal namens de wijkraad aan de bijeenkomst deelnemen.