Parkeer enquête tekenen?

Parkeer enquête tekenen?

In 2018 heeft de SWMA beroep ingesteld tegen de “tijdelijke vergunning tot 2021” voor twee
parkeerterreinen op de AGOVV-velden.

De toenmalige wethouder Kruithof bevestigde met een brief dat de parkeerterreinen bij AGOVV
tijdelijk waren. In 2021 zou de tijdelijke vergunning vervallen en het gebruik als parkeerterreinen
beëindigd worden. Met die belofte in de hand heeft de SWMA de beroepsprocedure ingetrokken.
Donderdag 23 januari jl. heeft wethouder Wim Willems aan de gemeenteraad laten weten, dat de
belofte van het college van B&W te stellig zijn opgevat.

Het college van B&W stelt de Gemeenteraad nu voor om de twee AGOVV-velden definitief te bestemmen tot parkeerterreinen.
Op 5 maart a.s. zal de Gemeenteraad besluiten of zij dat voorstel van B&W overneemt.
De Gemeenteraad is het hoogste gezag; zij besluit. “Een gemeenteraadsbesluit is wet”.
De SWMA is daarom een petitie gestart om alsnog te kiezen voor een transferium bij de Cantharel,
zodat het verkeer niet door de wijk komt, het Park Berg en Bos niet verder versteend en de
natuurwaarde van het park niet verder wordt aangetast.

Als u ook vindt dat parkeren bij de Cantharel een goed alternatief is voor de verkeers- en parkeeroverlast en als u vindt dat ook de
lokale overheid zich moet houden aan afspraken, teken dan de petitie van de SWMA, die pleit voor een transferium:

Klik hier om de petitie te tekenen.

Deel dit bericht:
Copyright © 2020 Wijkraad de Sprengen | Disclaimerby Max